Generalforsamling

Formandens beretning for 2020 i Risøhøj

Året 2020 har været en rutsjebanetur for alle danskere – dette gælder i høj grad også i
Risøhøj.
D. 4.1: Året startede traditionen tro med deltagelse i Håndboldens dag, der i 2020 blev
kombineret med Tryday arrangement i Idrætscenter Midtfyn. Vi havde denne dag mulighed
for at vise vores sport til lokalbefolkningen og fik på dagen også mulighed for at sparre og
kommunikere med andre af Ringes foreninger, der også deltog i arrangementet. Det var en
god dag, der overbeviste os om, at deltagelse i Tryday var en god ting, men at der
fremadrettet skal arbejdes mere målrettet for at synliggøre dagen og foreningernes
deltagelse. Denne evaluering er drøftet med ICM.
D. 28.1. gennemførte vi vores GOG-arrangement, der endnu engang trak mange folk i
hallen. Modstanderen var TTH Holstebro. Vi besøgte forud for arrangementet vores gode
trofaste sponsorer. Vi havde i år udvidet vores sponsorudvalg med Michael Aagaard, der
gennem sit netværk trak nye sponsorer til. Dette vidner om vigtigheden ved, at vi inddrager
folk fra erhvervslivet i netop denne del af klubarbejdet. Der skal lyde en stor tak til Michael.
Dagen var en festdag, der viser alle aspekter af det gode foreningsliv, hvor alle hjælper til for
at få tingene til at klappe, og hvor det hele kulminerer i en god gang håndbold, der giver en
god indtjening til klubben..
D.1.2 havde vi i samarbejde med DGI arrangeret UV-stævne for U11 og U13. Det var et
tiltag som ingen af vores hold tidligere havde deltaget i, så da vi fik tilbuddet fra DGI om at
være medarrangør, slog vi til. Anita Fald Hansen koordinerede dagen, som blev gennemført
med hjælp fra klubbens unge dommere, U11 og U13-trænerne, forældre og
bestyrelsesmedlemmer.
D. 2.2 havde vi klubtur til Flensborg, hvor vi skulle se Flensborg-Magdeburg. Turen var et
tilbud til trænere og bestyrelsesmedlemmer, der i hverdagen yder en kæmpe indsats for
Risøhøj. Vi havde en helt perfekt dag med fællesskab, quiz, hygge, stjernemøde med Lasse
Svan, fotosession med Michael Damgaard, Jannick Green og Lasse Svan og fantastisk
håndbold i Flensborg Arena. Det er vigtigt for en forening som vores, at vi engang imellem
kan give vores mange frivillige gode oplevelser som denne, da det er med til at samle os.
d. 16.2: Hoppedagen i ICM var et af årets nye tiltag. Vi havde fyldt hal 1 med diverse
hoppeborge og rodeotyre og havde et håb om, at mange af Midtfyns familier ville vælge at
bruge et par timer af deres vinterferie på arrangementet. Arrangementet blev velbesøgt og i
samarbejde med Iveco lavede vi pænt overskud. Vi har besluttet, at hoppedagen skal være
en tilbagevendende tradition. Den var planlagt til 2021, men måtte aflyses pga Covid-19.
D.11.3 havde vi bestyrelsesmøde i Risøhøj. Halvvejs gennem mødet tikkede Mette
Frederiksens nedlukning af Danmark ind. Denne melding og hele det efterfølgende forløb
med restriktioner og nedlukninger fik konsekvenser for resten af året for klubben, hvor vi har
haft lange perioder med aflyste træninger, aflyste arrangementer, der skulle have indbragt os
vigtige penge til klubkassen, aflyste kampe og aflyste sociale arrangementer for holdene.

Af aflyste arrangementer har vi haft: Sponsorcykelløb (marts), Awardshow (marts),
Afslutningsstævner (april), Heartland (maj), Beach-stævner (juni), Hjerterdame Tour
(august), Opstartsstævner (september), Piratfest (november).
På trods af denne modgang har vi i klubben forsøgt at gennemføre, hvad gennemføres kan
og søgt støtte og kompensation, hvor det har været muligt. Dette har betydet, at vi i anden
halvdel af 2020 dog har kunnet glæde os over:
● Always Ultra Pigecamp for U15-piger.
● Foto-dag i klubben.
● Håndboldkaravane for elever på Nordagerskolen.
● Håndboldskole i efterårsferien med 44 deltagere.
● Opstart af ugentlige træninger for five-a-side.
● Nye arbejdsopgaver på Egeskov (Corona-vagter).
● Nominering af ungdomsspiller til Fynske Banks Kammeratskabspris.
● Delvis kompensation fra DIF-puljen.
● Salg af julekalendere.
● Tilskud til kortbane og bagnet fra DHF og Nordeafonden.
● Kreative online-træninger for vores medlemmer.
At være foreningsmenneske i Coronaland har været en prøvelse for både trænere, spillere
og bestyrelse. Vi gik ud af 2020 præget af stor usikkerhed, da der ingen afklaring var
omkring genåbning af foreningslivet. Som halidræt stod vi sidst i køen ift genåbning. Dette
betyder, at vi må fortsætte med at tænke kreativt ift planlægning af træning og klubaktiviteter,
spiller- og trænerfastholdelse og tiltag der får betydning for klubbens økonomi.
Klubbens trænere har ydet en fantastisk indsats og har med forståelse hele tiden bakket op
omkring de tiltag, vi som forening, var nødt til at lave for at kunne gennemføre træning og
kampe indenfor de retningslinjer fra FMK, DHF og DGI vi hele tiden har støttet os op af.
Ændringerne har været mange og ofte er de kommet i sidste øjeblik. Vi har forsøgt hele
tiden at lytte til trænerne tanker, ønsker og behov for at kunne gennemføre en sæson, hvor
både de og deres spillere har kunne gå trygge til træning og kamp i perioder, hvor dette har
været muligt. Der skal derfor lyde en kæmpe tak til alle trænere:
Forældre-barn: Signe, Freja og Aske
U6-7: Susie, Jannie, Flemming, Amalie, Lucas, Freja og Maja.
U8: Dorte, Mads og Winnie.
U9: Mikkel og Viktor
U10-11d: Anita, Regitze, Tine og Casper
U10-11p: Mette
U13d: Kim og Jens
U13p: Emma

U15d (OM): Brian Hvitfeldt, Thorbjørn, Sebastian og Brian Skovbo
U15p: Casper, Jacob og Kenneth.
U17d (OM): Brian H, Sebastian og Thorbjørn
U17p (OM): Mathias
Herre Senior: Jesper, Jacob og Patrick
Dame Senior: Henrik, Morten, Besnik, Klaus og Lajla
Håndboldfitness/five a side: Dorte og Ann-Sofie
Mange af vores dygtige trænere har heldigvis valgt at fortsætte i kommende sæson, ligesom
vi har formået at tiltrække nye kræfter.. Det er vi rigtig glade for. En mangeårig arbejdshest i
Risøhøj har dog valgt at trække trænerstikket i år. Anita stopper som træner i klubben efter
rigtig mange år. Vi har stor forståelse for Anitas beslutning og er glade for at hun fortsat har
lysten til at hjælpe os ved konkrete klubopgaver.
På denne skubbede generalforsamling siger vi også farvel til Inger Mette Bjerre, der gennem
4 år har været en omhyggelig, stabil og dygtig kasserer. Hendes overblik og gode struktur
omkring klubbens økonomi, har i den grad givet ro hos os andre. Tusind tak for indsatsen. Vi
er super glade for at du er villig til at hjælpe en ny kasserer i gang, og at du fortsat vil
deltage i diverse arrangementer, når der er brug for det.
Til både nye og gamle bestyrelsesmedlemmer – tak for jeres indsats i dette på mange måder
underlige foreningsår. Tak fordi I har valgt at bakke op om vores dejlige klub – også i den
kommende periode.
12.5.2021
Formand
Ann-Sofie Lyder Nielsen