Event - hvor er Risøhøj i 2018

Trænerteamet og bestyrelsen drog i januar på weekend på Sydlangeland - se de mange idéer der kom frem!
14-01-2013 16:47:00

Efter vi havde nydt de mange gode kager, der var bagt til eftermiddagskaffen, kom 2 foredragsholdere og fortalte om hvordan en velorganiseret forening kan være og hvordan man får "den gode træning".

Krisina Kronborg fra Nyborg har tidligere været formand for børne- og ungdomsudvalget i FHF og hun fortalte kort om hendes overordnede "links" til en håndboldklubs drift. Her kan nævnes: 

 • sørg for at have en vision, opnåelige mål og en plan for, hvordan målet/ne nås. Da er vi i Risøhøj langt via vores arbejdet med "et godt idrætsmiljø".
 • bestyrelsen må gerne stille krav til trænerne i klubben - det er OK, 
 • trænerne må også gerne stille krav til bestyrelse, spillere og deres forældre, så træningen, kørsel, vask, hjælp fra forældre til træning mv. kan organiseres på den gode måde, og så alle aktører synes, det er sjovt og rart at være en del af håndboldspillet på holdet og i Risøhøj,
 • indkald til forældremøde og spørg forældrene og børnene om deres forventninger, informere om de praktiske forhold mv.
 • af nye tiltag som Risøhøj kunne arrangere foreslå Kristina en håndboldskole. Vi kunne starte med en 3 dages skole uden overnatning.

 

Frederik Kronborg, som er Kristinas søn, 19 år og i gang med træneruddannelsen på Oure Skolerne, fortalte om "den gode træning"! Her kan nævnes

 • trænerteamet i klubben skal bruge hinanden, hjælpe hinanden ved at være med ved hinandens træninger een gang imellem og så fortælle hinanden, hvad der var det gode i dag ved træningen, og hvis der var en øvelse/træningspas som ikke var så god, så kan man snakke med hinanden om at udvikle det til det bedre
 • lave træninger på tværs af holdene, så spillerne kommer til at kende hinanden både piger - drenge og f.eks. U10 - U12, 
 • lave een gang i måneden f.eks. specialtræninger hvor alle målmænd samles, fløjspillere, bagspillere og de så alene træner deres speciale, 
 • lave en 3. dags træning måske fredag fælles for alle om man så er U10 spiller eller U16 spiller,
 • have elektronisk måludstyr til spillernes kondital,
 • have gæstetrænere ved de enkelte træninger, det inspirerer altid både træner/e og spillere
 • fysisk træning er vigtig for spillerne helt nede fra U10. Fysisk træning behøves ikke være i hal eller i finisscenter, men kan nemt klares med løb og øvelser på udendørsstier, atletikstationen, byens legepladser mv.
 • Frederik anbefalede også at trænerne deltager i FHFs trænerkurser, de kan komme med mange gode input. Det gør mange af vores trænere også allerede og klubben opfordrer vores trænere til at deltage i disse kurser løbende og
 • have et spillerråd med 2 spillere fra hvert hold.

Indlæggene gav´ bolden op til ny inspiration ved såvel trænerne som bestyrelsen. 

Ægtefællerne havde i mens vi holdt møde forberedt aftensmad - en  god mørbradgryde med ris og salat. 

Inden EM håndboldkampen mellem Danmark og Qatar startede, havde vi en konkurrence, om hvem der kunne fortælle de bedste løgnhistorier. Selskabet var opdelt i 2 hold og der kom ikke mindre end 8 løgnhistorier og 4 sande historier ud af den historie. Og jeg siger jer, vi var langt omkring lige fra Oure Idrætsefterskole til Austraiien, Egypten og Amerika også så de unge mennesker så helt forskrækket ud!

De 2 ældste deltagere i Eventen Hans Kurt og Troels bød ind på opvasken efter aftensmaden og klarede det til UG dog med nogen tøven .... 

Tak til trænerne og hele bestyrelsen for en god inspirende weekend.

Bestyrelsen/ Birthe P.