Dommerbordsvejledning

At passe dommerbordet til Risøhøjs kampe er en fællesopgave. Bestyrelsen står for dommerbordsvagter ved seniorkampe, mens forældre passer dommerbordet ved børne- og ungdomskampe. Der vil ved alle kampe være en repræsentant fra bestyrelsen til stede i hallen, der sørger for at resultaterne indrapporteres til DHF. Disse bestyrelsesmedlemmer kan spørges til råds, hvis der er tvivl om, hvordan måltavlen fungerer.